Dohoda o užívání stránek www.internanews.cz

 1. Užíváním, tzn. vstupem do internetových stránek www.internanews.cz, uzavíráte Dohodu o užívání stránek (dále jen „dohoda“) se společností a Mobymedia CZ s.r.o. (dále jen Mobymedia), se sídlem Boženy Němcové 710, 252 64, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150103. Za jakoukoli škodu vzniklou užíváním těchto internetových stránek vám či třetí osobě v důsledku porušení takovéto dohody nenese společnost Mobymedia odpovědnost a vy jste povinni nahradit straně, která škodu nárokuje, škodu v plném rozsahu a výš Společnost Mobymedia nenese žádnou odpovědnost za špatné použití či interpretaci zde prezentovaných informací.
 2. Služba je určena odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Tato odborná sekce není určena široké veřejnosti, jak ji definuje zákon 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Přečtěte si prosím všechna ustanovení dohody o užívání stránek www.internanews.cz. Pokud nespadáte pod zákonem vymezenou skupinu odborníků nebo s některým z ustanovení dohody o užívání nesouhlasíte, nejste oprávněni se na stránkách registrovat a zpravodajství odebírat. Provozovatel těchto stránek nenese odpovědnost za případnou škodu či porušení zákona, vyplývající z porušení předchozí věty.
 3. Obsahem zpravodajství jsou informace určené pro odbornou veřejnost. Obsahem zpravodajství jsou odborné informace, informace o odborných akcích a odkazy na jiné odborné stránky či organizace. Stránka je databází podle § 88 zákona 121/2000 Sb., o právu autorské Veškeré nakládání s autorskými právy se řídí tímto zákonem. Autorská práva k informacím a článkům náležejí jejich autorům či vykonavatelům takovýchto autorských práv a provozovateli databáze podle zákona.
 4. Všechny reklamní a propagační informace jsou určeny pouze odborníkům. Reklamní informace v jakýchkoli zákonných formách jsou viditelně odlišeny od nereklamního obsahu a jsou plně v souladu se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy v platném znění.
 5. Zpravodajství obsahuje i odkazy na odborné internetové stránky jiných zřizovatelů. Společnost Mobymedia v žádném rozsahu neručí za obsah těchto odkazovaných stránek.
 6. Dotazy a připomínky, které vznesete a zadáte prostřednictvím těchto stránek, nejsou s ohledem na charakter stránek považovány za důvěrné a provozovatel má právo je publikovat a nakládat s nimi podle svého uvážení.
 7. Společnost Mobymedia si vyhrazuje právo na změnu obsahu a přístupu ke stránkám. K plánovaným zásadním změnám obsahu odborné sekce a ke změnám užívání stránek bude vždy připojeno datum změny.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím, aby společnost Mobymedia CZ s.r.o., se sídlem  Boženy Němcové 710, 252 64 Velké Přílepy, IČ: 28871138 (dále jen „Mobymedia“), zpracovávala mé osobní údaje v rozsahu:
 • emailová adresa.
Pro účely:
 • mé registrace a využití služeb webu www.internanews.cz, který provozuje Mobymedia,
a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a to na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto mého souhlasu. Beru na vědomí, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů dle tohoto souhlasu mám vůči Mobymedia
 • právo na přístup ke svým osobním údajům;
 • právo na jejich opravu a také právo na výmaz osobních údajů, zejména pokud odvolám svůj souhlas zasláním žádosti na smazat@mobymedia.cz a nebude existovat žádný jiný právní důvod pro zpracování těchto údajů;
 • právo vznést námitku, a to především námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu včetně zasílání informačních e-mailů, po jejímž uplatnění nebudou osobní údaje již pro tyto účely zpracovávány;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo se obrátit s případnou stížností na příslušný dozorový úřad v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k porušení předpisů o ochraně osobních údajů.
Současně potvrzuji, že jsem obeznámen se způsobem nakládání s mými osobními údaji a jejich zpracováním, zejména že:
 • mé osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly mnou poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely;
 • Mobymedia provádí s mými údaji následující úkony: ukládá je do databáze, vyhledává je v rámci své databáze, a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání mého souhlasu;
Pro uplatnění svých práv, pokud není výše uvedeno jinak, nebo v případě potřeby bližších informací týkajících se zpracování osobních údajů mohu kontaktovat Mobymedia prostřednictvím e-mailu na adrese dpo@mobymedia.cz. Mobymedia CZ s.r.o., 15. 6. 2020.